Blog - A Kárpátaljai Hazajáró Egylet vendégházat avatott Felsőgerebenen

2020. november 28-án Kárpátalja Felsőgereben településén került sor a Hazajáró vendégház avató ünnepségére. A 2019-ben létrejött Kárpátaljai Hazajáró Egylet megalakulása óta már legalább száz aktív taggal rendelkezik. A honismereti és egyéb túrákat szervező egyesület célja Kárpátalja természeti látnivalóinak megismerése és megismertetése a szélesebb közönséggel. Ahogy azt Bíró András, a civil szervezet elnöke a megnyitó ünnepségen elmondta, a 2020-as év sok nehézséget hozott, mégis volt pozitív hatása is a járványügyi korlátozásoknak. Nevezetesen, hogy a szervezet mozgatórugóivá vált embereknek a COVID-19 járvány kitörése miatt volt idejük ötletelni, szervezni, tervezni, a nagy bezártság után pedig sokan vettek részt a gyönyörű kárpátaljai tájakra szervezett programjaikon. Mindez az idén sikeresen lezajlott 16 túrában nyilvánult meg. Már dolgoznak a 2021-es programokon, és kiemelt jelentőséggel bír számukra az is, hogy élettel töltsék meg a Hazajáró vendégházat.

Beregszász - A hely, hol Rákóczi a szabadság szent ügyének élére állt

A Vérke patak két partján fekszik az Árpád-kori település, mely ma Kárpátalja egyetlen magyarlakta többségű városa. I. Béla király Lampert nevű fia alapította 1048-ban, ezért Lampertházaként szerepelt, míg II. Géza flamand telepeseket nem hozott a vidékre, akiket szászoknak neveztek, így lett Lampertszász a város neve. Beregszászként először egy 1499-es oklevéltben említik. Az egykori Borsava vármegyéből lett Bereg megye székhelye 1271-től  évszázados kiváltságjogokkal felruházva. Fénykora a XIV-XV. századra, Erzsébet királyné uralkodásának idejére tehető, aki a mai Grófudvar helyén építette fel nyári rezidenciáját. Bátori István zsoldosai 1511-ben feldúlják és kirabolják a várost. A reformáció eszméi erőteljesen megmutatkoznak, itt tartják 1552-ben az első református zsinatot, mely kimondja az egyház megreformálsát. A város a Rákóczi-szabadságharc tűzfészke, Esze Tamásék a templom előtti piactéren bontják ki 1703. május 22-én a szabadságharc hívó zászlaját.  A kuruc szabadságharc lezárásának 300. évfordulójára avatták fel Esze Tamás mellszobrát a zászlóbontás helyén. A XIX. században a magyar történelem olyan nagy alakjai fordultak meg a városban, mint Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Petőfi Sándor. A városban sétálva lépten-nyomon szobor, vagy emléktábla hírdeti az egyetemes magyar kultúra nagyjainak emlékét. Az 1848-49-es szabadságharc és az első világháború beregszásziak által is vívott győztes csatáit felülírta a bukás, mely Trianonnal tetéződött be, a kisbbségi lét elkezdődött, de a magyar szellem máig fennmaradt. 

Beregszászi ukránok

Ukrán-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Kárpátaljai fiatal művészek tárlata
  • A kiállítás ünnepélyes megnyitójára december 15-én került sor Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály kiállítótermében. Olyan alkotások kaptak helyet a díszes teremben, melyeket szakmai zsűri válogatott ki a külképviselet által kiírt pályázatra beküldött alkotásokból. A felhívásra 16 és 30 év közötti kárpátaljai képzőművészek jelentkezhettek, személyenként három művel. A bemutatott alkotások között megtekinthetőek olaj- és akrilfestmények, grafikák, fotók, pólóminták és egy hímzett ruhaköltemény is.