1825-ben klasszicista stílusban templomot épült. 1949-ben a görög katolikus egyház megszün-tetése után a két beregszászi görög katolikus papot, Molnár Miklóst, és Joszip Kampovot elhurcolták, a templomot átadták a pravoszlávoknak. Csak a kilecvenes években kapták vissza a görög katolikusok.